Dolnośląska Teka Edukacyjna

altaltalt

II Wojna Światowa

Dolny Śląsk w czasie II wojny światowej. Polonia w przedwojennym Wrocławiu, Festung Breslau – Zagłada Miasta. Fotografie, filmy dokumentalne, teksty pomocnicze, scenariusze zajęć lekcyjnych.

Odbudowa Polski. PRL

Odbudowa Polski w latach powojennych. Czasy głębokiego komunizmu i odwilży gomułkowskiej.

Zmiana ustroju

Pierwsze kroki do wolności. Przebudzenie narodu. Organizowanie się opozycji. Solidarność. Zmiana ustroju.

O projekcie Dolnośląska Teka Edukacyjna

Fundacja Centrum Solidarności oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” przedstawiają projekt „Dolnośląska Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Materiał podzielony jest na 3 okresy historii Polski i skierowany jest do nauczycieli historii oraz młodzieży z całej Polski. Intencją twórców jest niekomercyjne udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie. Dolnośląska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1945-1980; 1980-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Dolnośląska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Dolnośląska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku